CICLE ELEMENTAL (de 4t a 6è de primària)

En aquest cicle s’aprofundeix en l’aprenentatge del llenguatge musical i de la lectura, es consolida l’hàbit de treball en un cor, l’audició i la pràctica d’un instrument. Els alumnes comencen a treballar en el Laboratori d’Experimentació Musical (LEM), on apliquen els continguts teòrics mitjançant l’ús de pianos. Pel que fa a l’instrument, es comença a treballar de forma individual, però es fa una sessió de treball col•lectiu al mes. També es formen cambres o combos per a tocar amb altres instrumentistes. Finalment, es fa treball d’orquestra amb tots els alumnes d’aquest cicle.

Cors i orquestres:
 
Els alumnes de Cicle Elemental formen part dels Petits Cantors Amics de la Unió i de l'Orquestra de Cicle Elemental.