La Societat Coral Amics de la Unió és una associació dedicada a la promoció de la música i el cant coral a la ciutat de Granollers.
 
Amb aquestes eines que per nosaltres son un mitjà i no una finalitat treballem per desenvolupar en els nostres alumnes i associats valors personals, socials i culturals, sense oblidar el rigor i la professionalitat en el nostre pla d’estudis i en les nostres produccions musicals.