Tots els alumnes d'instrument de l'Escola de Música tenen la possibilitat de formar part d'una de les orquestres de l'escola segons el seu nivell i edat. A més també oferim la possibilitat de formar grups de cambra o combos.