logopascua
En tant que la veu és l'eix central en l'aprenentatge de la nostra escola de música i els nostres cors, trobem imprescindible comptar en el nostre equip amb un logopeda que s'cupi d'orientar aquells casos en que detectem algún problema fonador dels nostres alumnes. Aquesta tasca l'hem encomanada al prestigiós logopeda Francesc Pascua.