A partir de Cicle Elemental es poden formar grups de cambra i combos estables per a treballar diferents repertoris junt amb altres instrumentistes. És el complement idoni per a qualsevol estudiant d’instrument. Les cambres i combos es fan en sessions de mitja hora cada dues setmanes. Els horaris es determinen en cada cas segons la disponibilitat.