Durant el mes de juliol oferim diversos cursos d’estiu per a totes les edats, nivells i interessos. Des de casals d’estiu a monogràfics sobre informàtica musical, orquestres d’estiu, perfeccionament d’instrument o tècnica vocal.